Black Ribbon
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาลิตา ทัพศัพ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ของเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริลักษณ์ รักษาพล
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นำผลงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยผสมผสานเพลงพื้นบ้าน เข้าร่วมประกวด ตามโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาและบริการพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ” (Bridging the Gap: Seamless Collaboration for Effective Nursing Education and Services)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์ ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๐ (รอบแรก) ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ...

More Articles

More From: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๑. หุ่นฝึกทำคลอดเต็มตัว จำนวน ๑ ชุด ๒. หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาล จำนวน ๒ ตัว ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศสอบราคาเช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษาบริโภค ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ค...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ...

More Articles

  More From: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ภาพกิจกรรม


  ระบบงานภายใน และ ระบบสารสนเทศ

  About us

  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

   สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

   ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
   (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
   โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
   พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

   Read more...

  สถิติผู้เยี่ยมชม

  1946569
  วันนี้
  เมื่อวานนี้
  สัปดาห์น้
  สัปดาห์ที่ผ่านมา
  เดือนนี้
  เดือนที่ผ่านมา
  รวมผู้เยี่ยมชม
  190
  516
  4096
  1938037
  13026
  37187
  1946569

  IP ของคุณ: 54.225.20.19
  2017-08-21 04:46