Black Ribbon

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

๑. ตำแหน่งหัวหน้าแม่บ้าน ๑ ตำแหน่ง

๒. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ๑ ตำแหน่ง

๓. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ๔ ตำแหน่ง

ไฟล์เอกสารประกอบ


เอกสารประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

 

 

Add comment


About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...

สถิติผู้เยี่ยมชม

1946535
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์น้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมผู้เยี่ยมชม
156
516
4062
1938037
12992
37187
1946535

IP ของคุณ: 54.225.20.19
2017-08-21 04:40