Black Ribbon

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
๑. หุ่นฝึกทำคลอดเต็มตัว จำนวน ๑ ชุด
๒. หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาล จำนวน ๒ ตัว

Read more: ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ประกาศสอบราคาเช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษาบริโภค

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศสอบราคาเช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษาบริโภค

Read more: ประกาศสอบราคาเช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษาบริโภค

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

Read more: รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี...

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...

สถิติผู้เยี่ยมชม

1946554
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์น้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมผู้เยี่ยมชม
175
516
4081
1938037
13011
37187
1946554

IP ของคุณ: 54.225.20.19
2017-08-21 04:44