ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

 

รับชมละคร

ดาวน์โหลดละคร


ตอนที่ ๑ ไม่มีวัน...หมดอายุ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตนมโรงเรียน
 
ตอนที่ ๒ เฟส ๑ ตึก ๑๓ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่

ตอนที่ ๓ ขอเสียงหน่อย นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง

ตอนที่ ๔ ติดชัวร์-ติดชั่ว นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการสอบบรรจุครู

ตอนที่ ๕ โฉด/เลว/ดี นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่

ตอนที่ ๖ โจร-กรรม นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม (นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม)

ตอนที่ ๗ ตะบันไฟ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถดับเพลิง

ตอนที่ ๘ เภ-สัตย์ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อยา

ตอนที่ ๙ กรรมติดล้อ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถหรู

ตอนที่ ๑๐ ต้นกล้า นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการรับจำนำข้าว

Last modified on Tuesday, 02 February 2016 03:38

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...