Black Ribbon

รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(๑ปี) รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบที่ ๒

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง  รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(๑ปี) รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบ ๒

 

ประกาศ

รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(๑ปี) รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบ ๒

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สถาบันพระบรมราชชนก    กระทรวงสาธารณสุข

สมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

ไฟล์เอกสารประกอบ


 เอกสารแบบฟอร์มใบรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(๑ปี) รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบที่ ๒

เอกสารแผ่นพับรายละเอียดรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(๑ปี) รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบที่ ๒

 
Last modified on Friday, 21 July 2017 09:37

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...

สถิติผู้เยี่ยมชม

1946527
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์น้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมผู้เยี่ยมชม
148
516
4054
1938037
12984
37187
1946527

IP ของคุณ: 54.225.20.19
2017-08-21 04:37